Sundhedsteam


 

Ørbækskilde har samlet et Sundhedsteam, som et bredt, tværfagligt behandlerteam, der tilsammen støtter den optimale udvikling. Teamet består af psykiater, psykolog, sygeplejerske, kostvejleder, musik- og kunstterapeut, motionsglade pædagoger, afspændingspædagog/ psykomotoriker. Den bredspektrede indsats udgør en stor del af forklaringen på at, vi har en høj succesrate på Ørbækskilde!

Ørbækskildes sundheds-team tager afsæt i sidste nye forskning, konstant faglig udveksling, mangeårig erfaring og alle med ét fælles slutmål for øje: at beboeren kommer på egne ben og bliver ved med at stå!

Sygepleje & medicin

 

20130627_095641

Sygeplejerske Jeanette Faaborg står for medicinhåndtering. Når borgerne er klar, underviser hun i selvadministration, så borgerne på sigt kan lære at styre deres egen medicin. Hun underviser samtidig i medicinens virkninger og bivirkninger. Jeanette tager månedlige blodtryks- og BMI-målinger samt blodsukkermålinger ved mistanke om diabetes2. Hun sørger ligeledes for at sende borgerne til regelmæssig blodprøvetjek og hjertekardiogram. Hun underviser også kollegerne i korrekt medicinhåndtering. Når der ikke er sygeplejeopgaver, deltager Jeanette med stor fornøjelse i hverdagens aktiviteter og gøremål.

Psykiatrisk behandling

 

boris

Speciallæge, Boris Velander (psykiater), har gennem 15 år styret diagnosticering og behandling af Ørbækskildes klienter, samt fungeret som rådgivende visitator ifbm indskrivning af nye klienter.

Psykologisk behandling

Psykolog Lise Schack-Lindhardt, er ansat en dag om ugen til at varetage samtaler med borgerne, den faglige supervision af personale, revurdering og planlægning af pædagogisk praksis, samtaler og procedurebeskrivelser.

NADA

June Hanesson er uddannet pædagog og en del af Ørbækskildes faste medarbejdere. June arbejder desuden med behandlingsmetoden NADA - en recoverymodel baseret på øreakupunktur. 

NADA er et supplement til andre metoder og bør foregå inden disse, da eksempelvis samtaler, medicinsk behandling, coaching, mindfulness m.m. vil profitere af NADA.

NADA er som en metode, der hjælper med at stabilisere organismen såvel fysisk som psykisk. NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men kan bruges i alle situationer, hvor en person har brug for stabilitet, bedre stress-håndtering (herunder bl.a. vrede, søvnproblemer, rastløshed, angst m.m.), fokus, bedre håndtering af følelser og kognitive funktioner. 

Kropsbehandling

sundhedsteam

Janett Siemssen er afspændingspædagog og psykomotoriker. Hun holder til i et fast behandlerrum på Ørbækskilde, hvor der både er plads til at komme på briksen og til at lave øvelser

Mål med behandlingen kan være:

At opnå forståelse og bevidsthed af kroppen og dennes reaktioner / reaktionsmønstre

At lære kroppens signaler at kende og afkode dem.

At opnå indsigt fysiske og psykiske vaner og uvaner, så de uhensigtsmæssige kan forandres og de gavnlige styrkes.

At få nye erkendelser af selvets muligheder og erhverve den kraft og modet, det efterfølgende kræver, at udleve det erkendte.

Blive i stand til, at værne om sin egen sundhed At opnå øget selverkendelse og f.eks. at evnen til at sige til og fra bliver med en dybere overensstemmelse med selvet. At få øget fysisk og psykisk velvære gennem denne stress-, smerte- , og angstdæmpende terapiform.

Mennesker med psykiske problemstillinger oplever netop dette meget befriende og profiterer generelt højere end gennemsnittet. Konkret er der på Ørbækskilde opnået meget store resultater på relativ kort tid. Og der er stor rift om behandlingstiderne blandt Ørbækskildes beboere.

 

Miljøterapeutisk behandling

Miljøterapi, som skal forstås på den gode måde – altså i og med at personalet som den naturligste ting bruger hverdagens gøremål til kompetenceudvikling. Det giver selvværd at være selvhjulpen. Så det er selvfølgelig målsætning i den miljøterapeutiske indsats.