Beskrivelse af botilbuddet


Familielignende bo- & behandlingstilbud for unge/voksne med psykiatrisk diagnose og har fungeret som sådan siden 1998.

Ørbækskilde har plads til 11 faste beboere på Riisvej i Veddinge, Fårevejle. Derudover råder Ørbækskilde over et antal satelitboliger.

Ørbækskilde er et struktureret, men individuelt fokuseret bo-, behandlings- og udviklingstilbud for unge og voksne med problemstillinger af social, udviklingsmæssig og psykiatrisk oprindelse. Målgruppen har flere psykiatriske diagnoser i forskellige kombinationer samt de sociale problemer, der følger med længere tids sygdom, indlæggelser, langtids- og evt. selvmedicinering.

Specialer:
Multible diagnoser, dvs. blandede problemstillinger med hovedlidelser som skizofreni, angstlidelser, manier & depressioner, i kombinationer med borderline, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, socialfobier, touretteformer, ADHD, OCD samt Asperger syndrom/Asperger aspekt. Vi har arbejdet med hele spektret, fordi det er sådan virkeligheden har set ud.

Serviceloven:
Ørbækskilde er godkendt efter Servicelovens § 107.

Beskyttet beskæftigelse:
Ørbækskilde har siden 2010 tilbudt beskyttet beskæftigelse & samværstilbud for mennesker med psykisk problemstilling, §§103 & 104. Projekterne fungerer som dagtilbud og kaldes BOSSA.