Visitation


Al visitation (indskrivning) foregår mellem kommune og Ørbækskilde. Klienten skal naturligvis være indforstået og villig til at gennemgå et udviklingsforløb, som beskrevet i kommunens handleplan og Ørbækskildes tilsvarende behandlingsplan, som kommunen forlods har taget stilling til.

Efter at have vurderet de tilsendte papirer og samtalen med borgeren, tager vi stilling til indskrivningen på Ørbæskkilde.