Teori & metode


Ørbækskilde er som individuelt struktureret bo-, behandlings- og udviklingstilbud for voksne med svære, sammensatte psykiatriske diagnoser nødt til at arbejde med en bred kombination af metoder. Derfor arbejder Ørbækskilde i tre integrerede spor:

Det aftales med borgerne og kan læses i døgnjournal og statusrapporter, hvornår og hvorfor der arbejdes med specifikke fokuspunkter.

Det evalueres løbende med borgeren, hvilke fremskridt der sker, og hvor der skal gøres en extra indsats.