Kreativ beskæftigelse


Når man vil videre…

For førtidspensionister og andre, som ikke skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet har vi et godt tilbud, som er tænkt til at forebygge, at psykisk syge går ned pga ensomhed og lediggang. Det er samtidig hensigten at motivere til at komme videre med sit liv: blive sundere, slankere, gladere, dygtigere og måske så aktiv, at man får lyst til at kvalificere sig til en debut eller en tilbagekomst til arbejdsmarkedet.

Bossa har sammen med Ørbækskilde erfaring og kompetence til at tilrettelægge aktiviteter målrettet til mennesker med psykiatriske problemstillinger. Vi arbejder i små grupper, tilrettelagt efter borgernes interesser og skånebehov.

Bossa er ikke sammenligneligt med andre beskyttede tilbud som fx VASAC. Bossa har ikke nogen erhvervsaftaler, der gør, at brugerne SKAL nå et bestemt produktionsmål. Bossa har heller ingen forventninger om, at man SKAL arbejde i bestemte værksteder. Og ingen krav om at man SKAL fungere i bestemte hold eller overholde bestemte tider. Bossa har værksteder, men ingen der SKAL bemandes, hvis der ikke er brugere, der interesserer sig for dem.

Bossa er en videreudvikling af beskæftigelsesaktiviteterne på Ørbækskilde, hvor man altid har forsøgt at tilskynde beboerne til at komme ud i noget, der minder om en normal tilværelse. Men hvor man på Ørbækskilde tager meget små skridt og stiller meget få krav, så går man i BOSSA mere direkte til værks og forsøger at gennemføre mere arbejdspladslignende forhold.

Aktivitetstilbuddene spænder fra forskellige mekaniske værkstedersopgaver til pasning af have og høns, pudsning af vinduer og deltagelse i køkkenopgaverne. BOSSA tilbyder også deltagelse i motion og musiklære.

Det er naturligvis et mål at få brugere så trygge ved en jobsituation, at de får lyst til at gå videre gennem praktik, fagskole med mentorordning og læreplads. Til sidst kan de stå med en faguddannelse, der kan bruges til noget: flex, skåne eller almindeligt arbejde.

Hvis der ikke er tale om direkte hobbybetonede opgaver udbetales en lille arbejdsdusør som timeafregnes.

Bossa kan sammenlignes med et dagtilbud for brugere, som fx bor alene og ikke kan hive sig selv op ved håret til en fornuftig hverdag.